نویسنده = محمد عمرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران

دوره 26، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 119-144

محمد عمرانی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ احمد اکبری