نویسنده = فرشاد محمدیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 17-40

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی


2. تعیین الگوی بهینه کشت در راستای توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت)

دوره 23، شماره 90، پاییز 1394، صفحه 191-216

مصیب باولی؛ کامران عادلی؛ فرشاد محمدیان؛ سهراب دل انگیزان