نویسنده = احمد فتاحی
تعداد مقالات: 3
1. امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان

دوره 26، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 135-152

نازنین گشتاسبی؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی