نویسنده = ابراهیم محمدی سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره های آب زیرزمینی دشت جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی