نویسنده = رامتین جولایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات سطح زیر کشت و سودآوری محصول پنبه در اثر اعمال سیاست های حمایتی دولت: مطالعه موردی شهرستان گرگان

دوره 27، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 41-62

10.30490/aead.2020.252653.0

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری


2. بهینه‌یابی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری با توجه به مخاطره

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 131-161

10.30490/aead.2020.252701.0

محمد بهادری؛ رامتین جولایی؛ فرشید اشراقی؛ اعظم رضایی


3. مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 71-94

رامتین جولایی؛ شهرزاد میرکریمی؛ مریم حسنوند؛ فرهاد شیرانی بید آبادی


4. مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 147-165

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران


5. مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس

دوره 13، شماره 3، آذر 1384، صفحه 87-112

رامتین جولایی؛ عادل آذر؛ امیرحسین چیذری