نویسنده = حمید محمدی
ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات پنبه دراستان خراسان رضوی تحت سناریوهای اقتصاد باز و بسته

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 207-229

10.30490/aead.2022.355533.1370

حمید محمدی؛ نجم الدین منصوریان؛ نور محمد آبیار؛ سامان ضیائی؛ محمود احمدپور برازجانی


مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 227-259

10.30490/aead.2020.275765.1040

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 135-162

سید نعمت اله موسوی؛ حمید محمدی


کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 129-148

حمید محمدی؛ فردین بوستانی؛ هرمز اسدی