نویسنده = حمید محمدی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 227-259

10.30490/aead.2020.275765.1040

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


4. اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 135-162

سید نعمت اله موسوی؛ حمید محمدی


5. کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 129-148

حمید محمدی؛ فردین بوستانی؛ هرمز اسدی