نویسنده = مجتبی مجاوریان
تعداد مقالات: 3
3. بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-50

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ مجتبی مجاوریان؛ محمد قربانی