نویسنده = امیرحسین چیذری
استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 29-56

10.30490/aead.2012.58736

الهام باریکانی؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ امیرحسین چیذری


بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 83-120

10.30490/aead.2012.58748

امیرحسین چیذری؛ سمیه ابوالحسنی یاسوری


تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 111-138

10.30490/aead.2010.58815

ابراهیم زارع؛ امیرحسین چیذری؛ نبی اله نعمتی


بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 47-67

10.30490/aead.2006.58907

امیرحسین چیذری؛ علی یوسفی؛ سید حبیب اله موسوی


وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 155-182

10.30490/aead.2006.58912

افشین امجدی؛ امیرحسین چیذری