نویسنده = حامد دهقانپور
تعداد مقالات: 6
2. بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری

دوره 25، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 151-167

حامد دهقانپور؛ محمد بخشوده


4. تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت یزد- اردکان استان یزد

دوره 21، شماره 82، بهار 1392، صفحه 45-68

حامد دهقانپور؛ آذر شیخ شیخ زین الدین


5. اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

دوره 21، شماره 81، بهار 1392، صفحه 1-22

احمدعلی ثابتان شیرازی؛ حمید محمدی؛ حامد دهقانپور


6. آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 80، تابستان 1391، صفحه 151-177

سیدکوروش سرورزاده؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ مجید رحیمی؛ حامد دهقانپور