نویسنده = افسانه نیکوکار
نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 285-314

10.30490/aead.2022.354141.1331

مهدی حسین‌پور نادری؛ فاطمه علیجانی؛ افسانه نیکوکار


پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-305

10.30490/aead.2021.341377.1189

الهه آجودانی؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ محمد خالدی؛ افسانه نیکوکار


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 221-249

10.30490/aead.2011.58774

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار