نویسنده = مرتضی تهامی پور
تعداد مقالات: 6
1. تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 199-223

مهدی عطایی؛ رضا مقدسی؛ مرتضی تهامی پور


3. تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-114

حبیب الله سلامی؛ مرتضی تهامی پور


4. براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 121-142

زهرا زارع پور؛ مرتضی تهامی پور؛ علیرضا شاوردی


5. تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 241-262

مرتضی تهامی پور


6. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-19

مرتضی تهامی پور