نویسنده = حامد رفیعی
بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 17-40

10.30490/aead.2017.59084

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی


بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 203-219

10.30490/aead.2017.59091

زینب شکوهی؛ حامد رفیعی؛ بهادر کریمی


برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-41

10.30490/aead.2017.59074

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-147

10.30490/aead.2015.58947

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی