نویسنده = حامد رفیعی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 17-40

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی


2. بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 203-219

زینب شکوهی؛ حامد رفیعی؛ بهادر کریمی


3. برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-41

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


5. بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-147

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی


6. انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 129-149

الهام باریکانی؛ افشین امجدی؛ حامد رفیعی