نویسنده = صادق خلیلیان
ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین

دوره 24، شماره 3، آذر 1395، صفحه 123-145

10.30490/aead.2016.59047

اکرم نشاط؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ محمد حسن وکیل پور


بررسی آثار انتشار دی‌اکسید کربن بر الگوی کشت دشت همدان- بهار

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 137-165

10.30490/aead.2016.59025

شیوا سلطانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


بررسی کشش متقاطع و کشش جانشینی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 47-62

مهدی اعظم‌زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 29-56

الهام باریکانی؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ امیرحسین چیذری


بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-108

رحیم محمودگردی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 205-230

مهدی اعظم زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 103-126

کتایون شمشادی؛ صادق خلیلیان


تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 21-44

صادق خلیلیان؛ احمد سام دلیری؛ محمدهادی حاجیان


ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 1-14

محمدحسین نخعی؛ صادق خلیلیان؛ غلامرضا پیکانی