نویسنده = ولی بریم نژاد
تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 91-108

10.30490/aead.2015.58945

آتنا افتخاری؛ ولی بریم نژاد؛ مهدی کاظم نژاد


آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف

دوره 13، شماره 3، آذر 1384، صفحه 49-64

10.30490/aead.2005.58983

محمدعلی شم آبادی؛ ولی بریم نژاد


آثارآموزشهای شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف

دوره 13، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 49-64

10.30490/aead.2005.128574

ولی بریم نژاد؛ محمدعلی شم آبادی