نویسنده = ساسان اسفندیاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران

دوره 26، شماره 101، بهار 1397، صفحه 1-27

ساسان اسفندیاری؛ صدیقه نبی ئیان


2. بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دوره 25، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 63-80

ساسان اسفندیاری؛ احسان سپهوند؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی