نویسنده = لیلی ابوالحسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت‏ها در این حوزه

دوره 27، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 1-19

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ عباس غفاری


2. بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد)

دوره 23، شماره 89، بهار 1394، صفحه 155-184

راضیه محمدی پور؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ آرش دوراندیش؛ لیلی ابوالحسنی