نویسنده = علی رهنما
تعداد مقالات: 2
1. نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-29

10.30490/aead.2019.95367

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علی رهنما؛ الهه اعظم رحمتی؛ فاطمه حیران


2. بررسی پدیده مخاطرات اخلاقی در طرح بیمه جو در استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 103-122

محمد حسین کریم؛ علیرضا پورمقدم؛ نازنین محمدرضازاده؛ علی رهنما؛ علی سردار شهرکی