نویسنده = سکینه شمس الدینی
رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-140

10.30490/aead.2019.91245

سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد علی یعقوبی؛ صدیقه نی ئیان؛ محمد رضا پورابراهیمی


تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور