نویسنده = محسن رفعتی
بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.30490/aead.2023.361801.1510

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی


پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 193-216

10.30490/aead.2016.59018

محسن رفعتی؛ بهاءالدین نجفی