نویسنده = ابوالفضل محمودی
خوشه بندی کشورهای هدف صادرات گُل محمدی و فرآورده‌های آن از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30490/aead.2024.363270.1545

ابوالفضل محمودی؛ مجید مطلبی گرکانی؛ رویا محمدزاده


برآورد اقتصادی خدمات زیست ‏بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم‏شهر

دوره 31، شماره 1، تیر 1402، صفحه 211-232

10.30490/aead.2023.360242.1471

ابوالفضل محمودی؛ بیتا زنجانی آبندانسری؛ غلامرضا یاوری؛ محسن مهرآرا