کلیدواژه‌ها = اولویت‌بندی
بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران به تفکیک ارقام

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-113

10.30490/aead.2022.354377.1329

حامد رفیعی؛ سجاد قریشی؛ سید شهاب میرباقری؛ مهدی باستانی