کلیدواژه‌ها = نان
بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 145-164

10.30490/aead.2018.73555

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ هومن منصوری