کلیدواژه‌ها = اشتغال
بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 187-214

10.30490/aead.2019.85238

حسین نوروزی؛ سید صفدر حسینی؛ وحیده انصاری


تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP)

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 79-111

10.30490/aead.2018.80996

راضیه محمدی صابر؛ عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ احمد رسولی


تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 57-80

10.30490/aead.2012.58737

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 95-114

10.30490/aead.2011.58787

حبیبه شرافتمند؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی اکبر باغستانی