کلیدواژه‌ها = جدول داده- ستانده
آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

10.30490/aead.2018.65200

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-107

10.30490/aead.2017.59077

فرهاد ترحمی؛ مریم پرور؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی