کلیدواژه‌ها = روستا
بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-27

10.30490/aead.2018.65197

ساسان اسفندیاری؛ صدیقه نبی ئیان