کلیدواژه‌ها = کارایی
تعداد مقالات: 12
1. کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 35-58

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


2. تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 23-45

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی


3. بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران

دوره 25، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 79-101

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حسین شعبانعلی فمی


6. کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت

دوره 19، شماره 74، بهار 1390، صفحه 129-148

حمید محمدی؛ فردین بوستانی؛ هرمز اسدی


8. بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

دوره 18، شماره 71، بهار 1389، صفحه 47-68

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی؛ کوهسار خالدی


9. ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه

دوره 18، شماره 70، بهار 1389، صفحه 79-102

مهدی بشیری؛ محمدرضا توکلی بغداد آباد؛ امیرحسین امیری


10. تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان

دوره 17، شماره 65، بهار 1388، صفحه 113-136

محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری؛ محمدحسین کریم؛ مهدی فرجامی فرد