کلیدواژه‌ها = بخش انرژی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP)

دوره 26، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 79-111

راضیه محمدی صابر؛ عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ احمد رسولی