کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 251-284

10.30490/aead.2022.354555.1334

کوهسار خالدی؛ مریم اردستانی


اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

10.30490/aead.2021.342645.1226

مریم احسانی؛ زینب شکوهی؛ زکریا فرج زاده


تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اصلاح سیاست پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-71

10.30490/aead.2021.351337.1252

فریبا ازیک؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-30

10.30490/aead.2020.305725.1093

زهرا ملکوتی خواه؛ زکریا فرج زاده


آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

10.30490/aead.2018.65200

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-16

10.30490/aead.2017.59083

بهنام صادقی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ مجتبی دیانتی


شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-107

10.30490/aead.2017.59077

فرهاد ترحمی؛ مریم پرور؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی


آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 141-168

10.30490/aead.2016.59016

وحید عزیزی؛ نادر مهرگان؛ غلامرضا یاوری


بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 57-77

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان