کلیدواژه‌ها = کرمان
رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-140

10.30490/aead.2019.91245

سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد علی یعقوبی؛ صدیقه نی ئیان؛ محمد رضا پورابراهیمی


معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 179-200

فریماه امیدی؛ کیومرث ابراهیمی


تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 39-52

فاطمه برزو؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی کیانی راد


تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور