کلیدواژه‌ها = آب
تعداد مقالات: 8
1. تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-223

مهدی عطایی؛ رضا مقدسی؛ مرتضی تهامی پور


3. مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-47

آذر شیخ زین الدین؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


7. بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 97-112

محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ هادی رفیعی


8. تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تقاضای هنجارین آب مطالعه موردی شهرستان کازرون

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 71-87

ایرج صالح؛ غلامرضا پیکانی؛ سید علی باقریان