کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 20
1. اولویت بندی مناطق تولیدی گندم آبی و دیم در ایران بر مبنای شاخص‌های مزیت تولیدی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-118

10.30490/aead.2019.91243

سید شهاب میرباقری؛ حامد رفیعی؛ حامد اکبرپور


2. بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 145-164

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ هومن منصوری


3. ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-143

فریبا ریاحی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور


5. پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-76

ابوالفضل محمودی؛ امیرحسین علی بیگی؛ امیرحسین پیرمرادی


6. آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 245-271

سید حبیب الله موسوی؛ مهرداد باقری


7. بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 73-93

علی صیامی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد حسن نژاد؛ هاشم محمودی


10. بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 143-167

فاطمه علیجانی؛ علیرضا کرباسی؛ مهدیه مظفری مسنن


12. نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 185-208

سید حبیب اله موسوی؛ جواد ترکمانی؛ یوسف حسنی؛ سمیه اژدری


13. ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج

دوره 18، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-24

بهاالدین نجفی؛ زکریا فرج زاده


17. مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 147-165

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران


18. بررسی پیوستگی بازارهای داخلی و جهانی گندم در ایران

دوره 15، شماره 3، آذر 1386، صفحه 97-118

مریم صحراییان؛ محمد بخشوده


19. توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-20

بهاالدین نجفی؛ شاهرخ شجری