کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 61-90

آمنه انوشه‌پور؛ علی کیانی راد؛ ولی بریم‌نژاد؛ امید گیلانپور


تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 57-80

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-108

رحیم محمودگردی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 205-230

مهدی اعظم زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-28

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عادله اسمعیلی


ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-76

مقداد محمدی؛ علی محمد احمدی؛ حسن محمد غفاری


بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-18

ایرج صالح؛ غلامرضا پیکانی؛ سعید مقیسه


بررسی اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 93-116

علی اصغر اسفندیاری؛ فرهاد ترحمی


بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی

دوره 16، شماره 3، آذر 1387، صفحه 139-158

ژاله کورکی نژاد؛ بهاءالدین نجفی


بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 103-124

رویا محمد زاده؛ منصور زیبایی؛ محمد بخشوده


تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 21-44

صادق خلیلیان؛ احمد سام دلیری؛ محمدهادی حاجیان