کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی
تعداد مقالات: 14
1. پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-76

ابوالفضل محمودی؛ امیرحسین علی بیگی؛ امیرحسین پیرمرادی


2. بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-147

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی


3. بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-175

حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ زهرا رضایی


4. بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-28

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی


6. بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 19-42

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی


8. بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 135-154

ماندانا طوسی؛ مریم اردستانی


9. تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور


10. مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 147-165

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران


11. مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 39-61

مرتضی اشرفی؛ علیرضا کرباسی؛ سیدمهریار صدرالاشرافی


13. بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 39-68

حسین پیراسته؛ فرزاد کریمی