کلیدواژه‌ها = جدول داده- ستانده
بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 113-144

یاسر فیض آبادی؛ نرجس رودباری


آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-107

فرهاد ترحمی؛ مریم پرور؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی