کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-69

سیده محدثه ضیائی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


2. پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 145-180

فرزانه مستان؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


3. رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن*

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-218

زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنجپور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ فاطمه باقرزاده آذر


4. بررسی اثر افزایش قیمت‏ها بر امنیت غذایی در جامعه روستایی ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 165-189

عفت قربانیان؛ محمد بخشوده


7. وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-46

محمدرضا بخشی؛ زینب ملایی؛ حسن فرجی سبکبار؛ علی بدری؛ فیض اله پاکدل