کلیدواژه‌ها = نمونه گیری تصادفی طبقه ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات سطح زیر کشت و سودآوری محصول پنبه در اثر اعمال سیاست های حمایتی دولت: مطالعه موردی شهرستان گرگان

دوره 27، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 41-62

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری