کلیدواژه‌ها = تولید بالقوة روستایی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس

دوره 27، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 205-237

محمدرضا رضائی فر؛ محمدرضا زارع مهر جردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی