دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. الگوی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فنی بر کیفیت پوسته تخم‌مرغ (مطالعه‌ موردی: استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1397

علی اکبر سروری؛ رضا بهاری کاشانی؛ حکیمه هاتف


2. کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره های آب زیرزمینی دشت جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی


3. واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

علی اصغر کلباسی اصفهانی؛ سیدمهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگر آرا