دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل و مقایسه کارایی بازار ارقام گیلاس تک دانه و خوشه‌ای (مطالعه موردی شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.30490/aead.2023.362811.1534

اتابک کاظم پور کهریز؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی


بررسی اثر سیاست یارانه صادراتی بر صادرات پسته و گردو درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.30490/aead.2024.362253.1516

زینب کوره پزان؛ سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ فرید اجلالی؛ ژاله کورکی نژاد


یک رهیافت توصیه‌گر برای انتخاب مدل های درآمدی مناسب برای کسب‌وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.30490/aead.2024.363114.1543

معصومه نیکنام؛ فرید احمدی؛ هاشم کلبخانی


خوشه بندی کشورهای هدف صادرات گُل محمدی و فرآورده‌های آن از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30490/aead.2024.363270.1545

ابوالفضل محمودی؛ مجید مطلبی گرکانی؛ رویا محمدزاده


پایداری تولید گندم، جو و ذرت‌دانه‌ای در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.30490/aead.2024.363632.1555

زینب بدخشان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


پاندمی کووید19 و تغییر الگوی مصرف گوشت قرمز در ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.30490/aead.2024.364670.1579

سارا علی رحیمی؛ حامد رفیعی


بررسی اثر شوک‌های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح‌ برداری ساختاری پانلی ( Panel-SVAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.30490/aead.2024.359790.1460

رضا حیدری؛ محسن رفعتی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان


بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی بر واردات نهاده‌های دامی (مطالعه موردی: کنجاله سویا، ذرت و جو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.30490/aead.2024.361732.1506

رضا حیدری؛ سید محمد رضا حاج سیدجوادی


ارائه مدل حکمرانی خوب به منظور پایداری کسب و کارهای کشاورزی در استان تهران (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.30490/aead.2024.365618.1596

محمد مهدی سالاری نیا؛ مهرداد نیک نامی؛ محمدصادق صبوری؛ حامد رفیعی