دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اقتصادی مهاجرت زنبورداران با استفاده از رهیافت ابرکارایی (مطالعه موردی: شهرستان رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30490/aead.2023.355377.1366

کامران معصومی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کریم معتمد


تحلیل ساختار بازار صادراتی عسل طبیعی ایران و اولویت‌بندی کشورهای هدف بر اساس شاخص‌های جذابیت بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30490/aead.2023.355644.1372

اتابک کاظم پور؛ حامد رفیعی؛ سیده طاهره قائم مقامی؛ حسین نوروزی؛ احمد قاسمی


امکان سنجی بکارگیری سیستم قبض انبار توسط کشاورزان به عنوان ابزار تامین مالی کوتاه مدت (مطالعه موردی ذرت‌کاران ایران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30490/aead.2023.357698.1415

مریم ریاضی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه شیرزادی


تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی دشت مرند با تاکید بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30490/aead.2023.359500.1453

قادر دشتی؛ مرتضی موسوی اسبق؛ جواد حسین زاد؛ الهه قاسمی


شناسایی استانداردهای لازم و رتبه‌بندی محصولات کشاورزی برای معامله در بازارهای آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30490/aead.2023.360197.1468

فرحناز کریمی نژاد؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد


پهنه‌بندی استان‌های ایران براساس حمایت از تولیدکنندگان گندم در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30490/aead.2023.355451.1367

الهام مهرپرور حسینی؛ حامد رفیعی؛ نرگس شاه‌نباتی؛ مهدیس عارف‌پور


«آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان با استفاده از مدل (ریکاردین) مطالعه موردی گندم »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30490/aead.2023.359375.1454

نوید صدیق؛ حسن هاشمی داران؛ محمد چلاجور