دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، زمستان 1393 
4. برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

صفحه 61-90

آمنه انوشه‌پور؛ علی کیانی راد؛ ولی بریم‌نژاد؛ امید گیلانپور


10. اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت

صفحه 207-224

یزدان سیف؛ علی محمد میرزاده میرزاده فیروزآباد