دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، تابستان 1387 
3. تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی

صفحه 53-81

عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی؛ مرضیه کشاورز


5. بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران

صفحه 105-120

سیدصفدر حسینی؛ اکرم عباسی فر؛ حبیب شهبازی