دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، شهریور 1387 
تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی

صفحه 53-81

عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی؛ مرضیه کشاورز