دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، پاییز 1384 
7. براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران

صفحه 113-134

علی دریجانی؛ غلامعلی شرزه‏ای؛ سعید یزدانی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید مهریار صدرالاشرافی