دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 1-274 
2. بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی

صفحه 23-45

زهرا نعمت‌الهی؛ نازنین فکوری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


3. ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

صفحه 47-77

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


6. بهینه‌یابی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری با توجه به مخاطره

صفحه 131-161

محمد بهادری؛ رامتین جولایی؛ فرشید اشراقی؛ اعظم رضایی


7. آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی

صفحه 163-180

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی


9. کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت

صفحه 181-234

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی