اختصاص شناسه DOR به مقالات منتشر شده از سال 1397 به بعد

پس از اختصاص شناسه DOI به مقالات منتشر شده از سال 1398، شناسه DOR نیز به مقالات تعلق گرفت (برای مقالات منتشر شده از سال 1397 به بعد). البته نمایش شناسه مذکور در سایت فصلنامه پس از فراهم شدن تمهیدات لازم توسط شرکت پشتیبانی کننده سامانه(سیناوب)، میسر خواهد شد. در حال حاضر، نویسندگان محترم مقالات منتشر شده در دوره زمانی اشاره شده، در صورت تمایل برای دریافت شناسه DOR، از طریق ایمیل فصلنامه، مکاتبه فرمایند.