نویسنده = اسماعیل پیش بهار
تعداد مقالات: 12
2. قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود

دوره 28، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 1-24

10.30490/AEAD.2020.259590.1004

قادر دشتی؛ منا چراغی؛ اسماعیل پیش بهار


5. کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 59-90

10.30490/aead.2019.91242

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار


7. محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 21-35

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی


8. اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 147-165

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمد رضایی


9. بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل

دوره 25، شماره 97، بهار 1396، صفحه 219-240

اسماعیل پیش بهار؛ سید عرقان کهنه پوشی؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی


11. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1392، صفحه 1-17

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


12. رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

دوره 20، شماره 78، بهار 1391، صفحه 87-106

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی