نویسنده = ولی الله فریادرس
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران

دوره 26، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 145-170

ولی الله فریادرس؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب اله سلامی؛ سعید یزدانی


2. تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر

دوره 25، شماره 97، بهار 1396، صفحه 55-74

ولی الله فریادرس؛ علیرضا جیران؛ مهدی شعبانزاده؛ رضا جهادگر


3. ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 22، شماره 87، زمستان 1393، صفحه 69-88

صادق بختیاری؛ ولی الله فریادرس