نویسنده = سید حبیب الله موسوی
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


4. نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران

دوره 26، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 1-29

سید حبیب الله موسوی؛ علی‌رضا علی‌پور؛ امین ارجمندی


5. آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 101، بهار 1397، صفحه 73-103

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


6. آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران

دوره 24، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 245-271

سید حبیب الله موسوی؛ مهرداد باقری


7. بررسی آثار انتشار دی‌اکسید کربن بر الگوی کشت دشت همدان- بهار

دوره 24، شماره 93، تابستان 1395، صفحه 137-165

شیوا سلطانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


9. بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور

دوره 21، شماره 82، بهار 1392، صفحه 69-89

سمیه اژدری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب الله موسوی؛ محمد حسن وکیل‌پور