نویسنده = حامد رفیعی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس

دوره 25، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 203-219

زینب شکوهی؛ حامد رفیعی؛ بهادر کریمی


2. بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 17-40

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی


3. برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 19-41

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


5. بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 127-147

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی


7. موقعیت ایران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط تولید پسته با این موقعیت

دوره 20، شماره 80، تابستان 1391، صفحه 207-229

حامد رفیعی؛ الهام باریکانی