نویسنده = امیرمظفر امینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه‌های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان

دوره 24، شماره 95، زمستان 1395، صفحه 191-211

امیرمظفر امینی؛ آزاده نوذری؛ سیدعلیرضا قدیمی


2. ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر

دوره 22، شماره 86، تابستان 1393، صفحه 75-97

زهرا لطفعلیان؛ علی یوسفی؛ امیرمظفر امینی


3. ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران

دوره 14، شماره 55، بهار 1385، صفحه 67-91

امیرمظفر امینی؛ مسعود رمضانی