نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • آثار رفاهی انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • آزمون K-W سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • آفت‏کش‏ها بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 171-205]

ا

 • ایران انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • ایران مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • ایران بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 49-74]
 • ایران بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • ایران بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 111-124]
 • ایران اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • ایران برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • ارزش افزوده اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • ارزش‌گذاری مشروط تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • ارزش‌‏های غیربازاری تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • استان فارس تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • استان فارس بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 127-147]
 • استان کرمان بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]
 • استان گلستان بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • اقتصاد مقیاس بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • الگوی بهینه کشت تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 125-137]
 • الگوی خطی بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • الگوی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 237-254]
 • الگوی کشت بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • الگوی کشت اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • الگوی لاجیت بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • انتخاب دوگانه تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • انتقال حق توسعه بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]
 • انتقال قیمت انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • انتقال نامتقارن اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 207-224]
 • انگور ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]

ب

 • بابل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • بازاریابی تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • بازاریابی تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 91-108]
 • بازارهای مالی اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 237-254]
 • بانک کشاورزی بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • بی‏ثباتی رابطه مبادله اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • بخش کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • بخش کشاورزی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]
 • بخش کشاورزی بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • بخش کشاورزی اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • بخش کشاورزی برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • برآورد حمایت از تولیدکننده برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • برنامه ریزی آرمانی تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 125-137]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]
 • برنامه ریزی ریاضی مثبت اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • برنج بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • برنج تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 95-123]
 • برنج بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • برنج بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]
 • بیشترین بی نظمی اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]

پ

 • پرتقال تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • پروبیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • پسته انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • پسته بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]
 • پیش‌بینی مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • پیوندهای پسین داخلی و خارجی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]
 • پیوندهای پیشین داخلی و خارجی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]

ت

 • تابع تولید ترانسلوگ تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 139-162]
 • تابع هزینه ترانسلوگ بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • تاکسونومی عددی تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 95-123]
 • تجارت بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • تجارت کشاورزی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: خرما، پسته، کشمش، گردو) [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 109-125]
 • تحلیل پوششی داده‏ها رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • تحلیل حساسیت بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 127-147]
 • تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • تربت حیدریه ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • ترجیحات آشکار شده سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • تسهیلات بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • تعادل عمومی بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 171-205]
 • تغییرتکنولوژی بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • تقاضای نهایی بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • تولید داخلی انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]

ج

 • جدول داده ستانده بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • جدول داده ستانده منطقه‌ای بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]

چ

 • چند بازاری بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]

ح

 • حاشیه بازار اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 207-224]
 • حاشیه و کارایی بازاریابی ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]
 • حداکثر آنتروپی (ME) بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • حمایت بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • حمایت بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]

خ

 • خراسان رضوی بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • خرما انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • خشکبار ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]

د

 • داده های تابلویی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: خرما، پسته، کشمش، گردو) [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 109-125]
 • دشت خمین اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]

ذ

 • ذرت مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]

ر

 • ری بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • رابطة مبادله بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • رابطه بلندمدت انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • ریسک تولید ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • رشد اقتصادی ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 69-88]
 • رشد اقتصادی بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • رشد کشاورزی اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 237-254]
 • رشد و توسعه اقتصادی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]
 • روش پارامتری و غیرپارامتری تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]

ز

 • زعفران انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • زعفران ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]

س

 • سیب تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • سبد کالایی روغن نباتی سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • سیستان رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]

ش

 • شاخص مزیت نسبی آشکارشده بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 111-124]
 • شالیکاران بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • شالیکوبی سنتی بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • شالیکوبی صنعتی بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • شبکة عصبی مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • شهرستان تالش بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • شهرستان ملایر ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]

ص

 • صادرات انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • صادرات ایران تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • صنایع تبدیلی لبنی تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 91-108]
 • صنایع وابسته به کشاورزی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]

ض

 • ضایعات بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • ضریب جینی ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 69-88]
 • ضریب حمایت اسمی تولید کننده بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]

ط

 • طرح توسعة موزون بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]

ف

 • فقر ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • فقر روستایی ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 69-88]

ق

 • قیمت اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 207-224]

ک

 • کشاورزی بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • کشاورزی بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • کشاورزی تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 139-162]
 • کشت دوم تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 95-123]
 • کشمش انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • کشمش بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 49-74]
 • کشورهای عمده صادرکننده بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 111-124]
 • کلیدواژه ‏ها: بیمه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • کودشیمیایی بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 171-205]

گ

 • گازوئیل بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • گرایش‏های ریسکی ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • گیلان تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 95-123]
 • گل شاخه بریده بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 111-124]
 • گندم بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • گندم تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 139-162]
 • گوشت گوسفند اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 207-224]

ل

 • لاله آباد تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 125-137]
 • لیموشیرین تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]

م

 • ماتریس WARP سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • مازاد تولیدکننده بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]
 • مازاد مصرف‌کننده بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]
 • محصولات باغی بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • محیط زیست تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 125-137]
 • محیط زیست تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 139-162]
 • محیطهای بیرونی تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 91-108]
 • مدل AIDS تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • مدل CBS و مدل NBR تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • مدل جاذبه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: خرما، پسته، کشمش، گردو) [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 109-125]
 • مدل روتردام تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • مدل های لوجیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • مرکبات تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • مزیت صادراتی انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • مزیت نسبی بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • مزیت نسبی بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 127-147]
 • مزیت نسبی صادراتی بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 49-74]
 • مصرف انرژی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]
 • مصرف بهینة اقتصادی تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 139-162]
 • مصرف‌کننده شهری سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]

ن

 • نااطمینانی نرخ ارز بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: خرما، پسته، کشمش، گردو) [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 109-125]
 • نابرابری درآمدی ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 69-88]
 • نارنگی تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • نرخ ارز برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • نرخ ارز بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 127-147]

و

 • واحد زراعی رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • واردات مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]

ه

 • هزینه‌های مبادله بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • همدان تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 91-108]

ی

 • یارانه بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • یارانه بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 171-205]
 • یارانه‌های صادراتی ترکیه تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]